История на предприятието

Основаното през 2004г. Р.Б.О. ЕООД стартира своята дейност през 2005г.

Предприятието се развива успешно по време на Световната икономическа криза, като осигурява сигурност и стабилност на служителите заети в дружеството.

Проектът ще бъде реализиран на три етапа, като до момента от тях са реализирани първите два.

С първите два етапа са пуснати в експлоатация два производствени цеха, с което са разкрити 140 работни места.

Вече над 10 години Р.Б.О. ЕООД е една от най-съвременните фабрики в сферата на производството на облекла в Северозападна България, разположена на 25 000 кв. м.