Фирма РБО отчете свой успешен проект

Врачанската фирма РБО отчете резултатите от проекта по програма ”Развитие на човешките ресурси” - „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”- фаза 3. Наименованието на проекта е „Професионализъм и опит за сигурно бъдеще” с крайна дата за изпълнение 12 октомври т.г. В него участваха 132-ма човека, за обучението на които са ангажирани специалисти от НТС - София. В рамките на 300 учебни часа са изучавани специализирани предмети в  шивашката промишленост.

„Успешното ни сътрудничество с НТС и Бюрото по труда е залог за повишаване на квалификацията на нашите служители в унисон с европейските добри практики, както и предпоставка за развитие на бизнеса в нашия регион”, заяви координаторът по проекта Емилия Велева.